O NÁS

V rámci projektu Signed Safety at Work (SSaW)  se vytváří sada vizuálních komunikačních znaků, které lze rychle použít v případě nebezpečí v hlučném prostředí, zejména na staveništích a v továrnách.

Online glosář i kurz bude zahrnovat znaky pro cca 200 základních slov a frází o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), které umožňují rychlou a efektivní komunikaci bez jazykových a sluchových bariér.

Předpokládáme, že ze zlepšené komunikace na pracovišti budou mít obzvláště prospěch dvě cílové skupiny, a to osoby neslyšící a sluchově postižené, a migrující pracovníci.

Evropská rámcová směrnice 89/391 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaručuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví v celé Evropě. Podle vyjádření Health & Safety Executive má právě zpracovatelský průmysl nejvyšší počet případů hluchoty způsobené průmyslovým hlukem.

SSaW pomáhá zaměstnavatelům podporovat bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti a zajišťuje, že se zaměstnanci cítí pohodlně a bezpečně v jakémkoli prostředí, a to i pokud mají sluchové postižení.

SSaW je mezinárodní evropský projekt se sedmi partnery z Velké Británie, Itálie, Rakouska, Španělska a České republiky.

Číslo projektu: 2018-1-UK01-KA202-048037

Zahájení: 1. 11. 2018

Ukončení: 30. 4. 2021

Délka trvání: 30 měsíců