Projekt Signed Safety  (Znaková komunikace pro bezpečnou práci) vytváří příležitost pro společnosti a organizace ke zlepšení jejich pracovního prostředí také tím, že umožní udržet náskok před rostoucí poptávkou po vysokých standardech bezpečnosti a ochrany zdraví, jak ze strany zaměstnanců, tak úřadů a veřejnosti.

Jelikož se o bezpečnosti na pracovišti stále častěji diskutuje v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19, otevírá tento transevropský projekt nové způsoby zprostředkování informací o zdraví a bezpečnosti tak, aby byly inkluzivnější a co nejúčinnější. Projekt Signed Safety obsahuje slovník základních pokynů a upozornění pro bezpečnost a ochranu zdraví, tedy slovní zásobu, která usnadňuje efektivní komunikaci mezi rodilými mluvčími, neslyšícími a sluchově postiženými a s migranty na pracovišti.

Přístup do glosáře

Tyto pojmy se dají naučit prostřednictvím e-Learningového kurzu, který projekt zpracovává a který je určen pro odborníky BOZP i všechny ostatní zaměstnance. Kurz maximalizuje příležitosti pro nábor i pro udržení zaměstnanců a podporuje inkluzivní pracovní prostředí.

 

LinkedIn
Share
WhatsApp
Follow by Email