Partners

University of Wolverhampton

Universita ve Wolverhamptonu je velká britská vysokoškolská instituce. Cílem univerzity je být „univerzitou možností“ –  kreativní a inovativní –  univerzitou, rozvíjející podnikavost studentů i zaměstnanců, kteří jsou propojeni v rámci výzkumného a profesionálně informovaného prostředí. Posláním je být univerzitou zaměřenou na zaměstnavatele, spojenou s místními, národními a globálními komunitami, která poskytuje příležitosti a akademickou výjimečnost.

Univerzita má přibližně 23 000 studentů a 2 500 zaměstnanců a působí ve 3 hlavních kampusech. Studijní obory se vyučují na 4 fakultách: Fakulta sociálních věd, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta se zaměřením na zdraví a pohodu a Přírodovědecká fakulta.

Univerzita je na národní úrovni proslulá kvalitou programů a výjimečným postavením studentů v profesní kariéře. Univerzita má vynikající pověst a vybudovala silné vazby s podnikatelskou komunitou v regionu West Midlands.

 

Webová stránka: www.wlv.ac.uk

 

Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., (VÚBP) je veřejná výzkumná instituce založená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Posláním a cílem ústavu je výzkum a vývoj prostředků, které snižují rizika spojená s pracovními činnostmi a zvyšují efektivitu výroby, pracovní kulturu a spokojenost s prací. Prioritní cíle: prevence úrazů, školení a vzdělávání, zlepšení spokojenosti s prací a lepší kvalita pracovního života. Koncepce výzkumu a projekty jsou zaměřeny na vyhledávání a optimalizaci nástrojů zvyšování bezpečnosti práce na všech úrovních. Kromě toho je VÚBP provozovatelem národního informačního systému v oblasti BOZP (www.bozpinfo.cz) a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví (EU-OSHA) zajišťuje činnosti národního kontaktního místa pro BOZP (Focal Point). Ústav má cca 50 zaměstnanců.

Předchozí projekt ERASMUS + (2015–2018): „MIND SAFETY – SAFETY MATTERS!“ (2015-1-PT01-KA201-013082) – výstup: vzdělávací materiály BOZP pro učitele a studenty (včetně nevidomých a zrakově postižených studentů).

 

Webová stránka: www.vubp.cz

 

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Alpen-Adria-Univerzita Klagenfurt, původně založená v roce 1970 jako „Univerzita pro humanitu“, je celkem mladým členem rakouské akademické struktury nacházející se v krásné provincii Korutany v jižní části Rakouska.

Centrum pro komunikaci a znakovou řeč neslyšících bylo původně založeno v roce 1988 jako Výzkumné centrum pro znakovou řeč a již několik let je součástí fakulty humanitních studií. Výzkumné aktivity se zaměřují na srovnávání znakového jazyka s mluvenými jazyky a na vytváření učebních materiálů pro neslyšící.

Cílem práce centra je trvalé zlepšování obtížné situace neslyších při jejich vzdělávání v Rakousku.

Aktivní účastí v mnoha národních a mezinárodních projektech (zejména evropských) za posledních 20 let byly vybudovány dobré kontakty po celé Evropě.

 

Webová stránka: www.aau.at/zgh

 

Searchlighter

Searchlighter Services působí jako výzkumná instituce, která se primárně zabývá sociálními vědami a často zajišťuje programy, které jsou zaměřeny na sociální spravedlnost a minimalizují sociální vyloučení.

Jeho projekty směřují k usnadnění přenosu znalostí, vzdělávání a odborné přípravy, meziodvětvových inovací a lidského rozvoje. V této souvislosti se organizace soustředí na posilování své činnosti za pomoci zásad zajišťujících transparentnost, odpovědnost, občanská práva a sociální soudržnost.

Searchlighter spolupracuje s řadou organizací, včetně organizací v dobrovolnickém sektoru a sociálních službách, dále spolupracuje s místními úřady, veřejnými orgány, univerzitami, neziskovými organizacemi, družstvy a charitativními organizacemi.

Výzkumná činnost se zaměřuje na měření úspěšnosti dosažených projektových výstupů u cílových příjemců. V této oblasti má specifické odborné znalosti v oblasti online průzkumů, metodologie výzkumu a implementace rámcových požadavků na zajištění kvality, monitorování a hodnocení projektů.

Robin Beecroft je výzkumný pracovník v oblasti sociálních věd a pracuje jako vedoucí výzkumu ve společnosti Searchlighter.

 

Webová stránka: www.searchlighter.org

 

CETEM

„Technologické centrum nábytku a dřeva v regionu Murcia” (CETEM) je soukromé neziskové obchodní sdružení se sídlem ve městě Yecla, které je jedním z nejdůležitějších nábytkových uskupení Španělska. Bylo vytvořeno jako externí infrastruktura na podporu malým a středním podnikům v nábytkářském a dřevařském odvětví a pro pomoc zlepšit jejich konkurenceschopnost.

Za posledních 25 let CETEM propaguje a zavádí inovace a technologický rozvoj v nábytkářském sektoru, což z něj činí hlavní obchodní subjekt v tomto odvětví. Hlavním cílem CETEM je propagovat a provádět činnosti, projekty a služby, inovativní technologie, zlepšovat, propagovat a povzbuzovat rozvoj a neustálé zlepšování společností pracujících v odvětví dřeva, nábytku a souvisejících služeb a zvyšovat jejich konkurenceschopnost. CETEM také disponuje důležitými poznatky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z projektů souvisejících s integrací osob se zdravotním postižením.

 

Webová stránka: http://www.cetem.es/

 

Istituto Statale Sordi di Roma

Istituto Statale Sordi di Roma (ISSR) je první institucí, která byla koncem 18. století založena pro vzdělávání neslyšících v Itálii. Několik transformací proměnilo ISSR v moderní instituci, která se věnuje poskytování služeb neslyšícím a sluchově postiženým, jakož i jejich rodinám a profesionálům pracujícím s neslyšícími. Mezi hlavní služby patří výuka znakového jazyka, odborná příprava v neslyšících profesích (tlumočníci znakového jazyka, komunikační asistenti atd.). Dalšími pracovišti jsou: poradenská kancelář specializovaná na hluchotu, centrum vizuálních zdrojů a knihovna zaměřená na problematiku neslyšících, oddělení výzkumu a projektů se zaměřením na přístupnost, začlenění, dvojjazyčnost a výuku znakového jazyka. V ISSR je 50 % neslyšících zaměstnanců a znakový jazyk je každodenním pracovním jazykem.

Webová stránka: http://www.issr.it/ISSR.html

 

Bellyfeel

Mediální inovace pro vzdělávání a učení.

Bellyfeel pomáhá oslovovat, vzdělávat a inspirovat vaše uživatele – velké i malé – na všech platformách a sítích.

(I když nejste technicky zdatní!)

– Garantované výsledky –

– Garantované fixní náklady –

 

Webová stránka: www.bellyfeel.co.uk

LinkedIn
Share
WhatsApp
Follow by Email