VÝSTUPY

1 – Slovník (slovní zásoba)

Přibližně 200 slov a frází z tematického okruhu ochrana zdraví a bezpečnost při práci (BOZP), vytvořených spoluprací odborníků z průmyslu, z oblasti BOZP a odborníků na znakový jazyk, převedených do znakového jazyka (základem je mezinárodní znakový jazyk).

2 – Online slovník

Znaky výše uvedené slovní zásoby budou přeloženy do angličtiny, britského znakového jazyka, němčiny, rakouského znakového jazyka, italštiny a italského znakového jazyka a budou zahrnuty v glosáři s videozáznamy.

3 – E-learning

Online prostředky e-learningu, výukové aktivity založené na scénářích, videa z online glosáře pro výuku slovní zásoby.

 4 – Průvodce BOZP (návod pro implementaci výstupů)

Průvodce zahrne informace o:

  • národních zdravotních a bezpečnostních kvalifikacích,
  • způsobech, jak mohou poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy zahrnout e-learning zdroj do stávajících odborných kurzů v oblasti BOZP, a o tom,
  • jak se i lidé se sluchovým postižením mohou seznámit s BOZP.

 

LinkedIn
Share
WhatsApp
Follow by Email