CETEM hostil 2. setkání řešitelů evropského projektu Signed Safety at Work

Tento projekt usnadní komunikaci mezi pracovníky na pracovišti, bez ohledu na jejich sluchové a jazykové schopnosti

 

CETEM, Centrum technologického výzkumu nábytku v regionu Murcia, uspořádalo druhé setkání nadnárodního konsorcia evropského projektu SSaW (Signed Safety at Work), který je součástí programu Strategic Partnerships v rámci Erasmus+. Schůzka se konala loni v dubnu v sídle CETEM. Partneři zde řešili řadu úkolu a výzev, které tým čekaly.

Cílem SSaW je vytvořit slovní zásobu založenou na znakovém jazyce s přibližně 200 základními slovy a frázemi z oblasti BOZP, která usnadní komunikaci na pracovišti mezi všemi zaměstnanci, bez ohledu na jejich sluchové a jazykové schopnosti. Hlavními cílovými skupinami jsou neslyšící a sluchově postižení pracovníci, a dále migrující pracovníci. Ti všichni budou mít díky projektu prospěch zejména ze zlepšené komunikace na pracovišti.

Hlavním cílem je zlepšení pracovních příležitostí a sociálního začlenění na trhu práce se zvláštním zaměřením na odvětví stavebnictví a výroby. Podle Health & Safety Executive mají tato průmyslová odvětví nejvyšší počet případů průmyslové hluchoty. SSaW pomůže zaměstnavatelům zajistit zdraví a bezpečnost na pracovišti a zajistí zaměstnancům, aby se cítili pohodlně a bezpečně v jakémkoli prostředí, zejména pokud mají sluchové postižení.

Jak uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO), více než 5% světové populace trpí ztrátou sluchu. Jedním z hlavních důvodů je vystavení se nadměrně vysokým hladinám hluku v hlučném pracovním prostředí u strojů, například ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu.

Řešením těchto problémů je projekt SSaW a jeho následující výstupy:

  • znaková slovní zásoba slov a frází z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví běžně používaných v průmyslové výrobě a stavebnictví;
  • online glosář;
  • e-learningový nástroj založený na kombinaci otázek a simulovaných scénářích;
  • průvodce pro kariérní možnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména pro neslyšící a sluchově postižené pracovníky.

Během setkání partneři představili práci provedenou na výstupu 1 (Slovní zásoba z oblasti bezpečnosti a zdraví) a začali plánovat další kroky k projektu. Další projektové setkání hostil v září v Římě Instituto Statale Sordi di Roma.

Na projektu SSaW spolupracuje sedm partnerů z Velké Británie, Itálie, Rakouska, Španělska a České republiky: University of Woverhampton (UoW), Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VUBP), University of Klagenfurt (UNI-KLU), Searchlighter Services Ltd (SSL), Technological Research Centre of Furniture (CETEM), Instituto Statale Sordi di Roma (ISSR) a Bellyfeel Media Limited (BFM). Celková doba trvání projektu je 30 měsíců a celkový rozpočet 374 736 EUR.

About the author