Projekt SSaW je krokem k bezpečnosti

Projekt evropského programu Erasmus+ podporuje zdraví a bezpečnost na pracovišti usnadněním komunikace

 

Konsorcium projektu Signed Safety at Work (SSaW) se od listopadu 2018 snaží zlepšovat komunikaci v oblasti zdraví a bezpečnosti na hlučných pracovištích.

SSaW vytváří znakovou slovní zásobu (založenou na mezinárodním jazyce) o objemu asi 200 základních frází z oblasti zdraví a bezpečnosti. Pracovníci budou moci tento slovník použít k rychlému předání naléhavých bezpečnostních zpráv kolegům.

Slovní zásoba je založena na běžných bezpečnostních větách používaných ve výrobě a stavebnictví. Například „Nebezpečí padajících předmětů“ a „Zastavte stroj!“. Tyto věty jsou samozřejmě v souladu s evropskou rámcovou směrnicí 89/391 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Výroba a stavebnictví jsou průmyslová odvětví, která:

  • jsou hlučná (takže je obtížné křičet nějakou zprávu kolegům)
  • zaměstnávají zaměstnance se sluchovým postižením (práce v hlučném prostředí)
  • zaměstnávají migrující zaměstnance (někdy s obtížemi komunikovat v místním jazyce)
  • zaměstnávají neslyšící zaměstnance (někdy s obtížemi komunikovat v mluveném jazyce)

Projekt má za cíl najít způsob, jak předávat urgentní zprávy, usnadnit spolupráci různých skupin lidí (lidé s různými úrovněmi sluchu a řeči).

Čím rychleji si budou moci lidé předávat naléhavé zprávy, tím bezpečnější budou na pracovišti.

Zaměstnavatelé se někdy nechtějí zaměstnávat neslyšící nebo sluchově postižené zaměstnance, protože se obávají ztížené komunikace, a proto projekt SSaW také podpoří zaměstnávání této skupiny.

U starších zaměstnanců, kteří mají spoustu pracovních zkušeností, může být obtížné pokračovat v práci, pokud se během pracovního života stanou neslyšícími. I samotná komunikace s kolegy může být obtížnější. Projekt SSaW je vybízí k tomu, aby se nevzdávali pracovního života, a dál nabízeli své cenné znalosti a dovednosti.

Vytvoření znakové slovní zásoby je jen první částí projektu SSaW. Po dokončení slovníku je další fází vytvoření online glosáře, aby lidé, kteří budou slovník používat, mohli snadno najít vysvětlení jakékoli slova nebo fráze, kterou chtějí použít.

V online glosáři se zobrazí video se slovem nebo frází ze slovníku. Poté bude nabídnut písemný překlad a překlad do znakové řeči, a to pro tyto země a jazyky:

  • Velká Británie: anglický znakový jazyk
  • Rakousko: německý a rakouský znakový jazyk
  • Itálie: italský znakový jazyk

Glosář dostupný ve třech jazykových verzích umožní, že neslyšící i slyšící lidé se budou moci naučit tuto znakovou slovní zásobu a používat ji ke komunikaci s lidmi v jiné z partnerských zemí. Tím se zvyšuje možnost mobility pro lidi, kteří se naučí tuto slovní zásobu. Například zaměstnanec, který pracuje ve Velké Británii, by se po naučení slovní zásoby mohl přestěhovat na pracoviště v Rakousku nebo v Itálii a stále používat stejný slovník pro sdělování naléhavých zpráv.

Vedle online glosáře bude v rámci projektu vytvořen e-learningový kurz, aby společnosti i jednotliví zaměstnanci měli uživatelsky přívětivý a poutavý nástroj, umožňující naučení se a procvičení znakové slovní zásoby.

E-learningový bude nabídnut poskytovatelům odborného vzdělávání i dalším školitelům, aby jej mohli zahrnout do příslušných kurzů jako zvláštní nabídku pro své studenty.

V konečné fázi budou v rámci projektu zpracovány pokyny pro kariérní možnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména pro neslyšící a sluchově postižené pracovníky.

 

About the author

LinkedIn
Share
WhatsApp
Follow by Email